Tule tiedekummiksi! Be our Science Sponsor!

Tule Tiedekummiksi tukemaan ryhmäämme juuri liittyneen nuoren tutkijan väitöskirjatyötä!

Be our Science Sponsor and support the PhD-work of our new group member!

sinikkarobinson

Sinikka Robinson


Kiinnostukseni ja intohimoni luontoon kehittyi lapsuuteni aikana Suomessa ja Italiassa, ja on sittemmin laajentunut luonnontutkimukseen ja ekologiaan Oxfordin yliopistossa ja Imperial Collegessa sekä työn kautta useammassa eri tutkimusympäristössä Iso-Britanniassa, Suomessa, Islannissa ja Alaskassa.

Olen kiinnostunut lajien välisistä vuorovaikutuksista pohjoisilla, arktisilla alueilla. Olen tehnyt arktista tutkimusta Islannissa osana maisterintutkintoani (Master of Research in Ecology, Evolution ja Conservation, Imperial College, Lontoo 2015) ja Turun yliopiston Kevon tutkimusasemalla Lapissa osana kandidaatintutkintoani (Oxfordin yliopisto 2011 – 2014). Minua kiinnostavat ilmastonmuutoksen vaikutukset biodiversiteettiin, lajien välisiin vuorovaikutuksiin ja ravintoketjuihin, erityisesti hyönteis- ja kasvibiologian alalla. Viimeisimmässä tutkimusprojektissani, johon sain rahoitusta British Ecological Society’lta (£ 5000), tutkin makeanveden ja maaekosysteemien välisiä vuorovaikutuksia Alaskan arktisilla alueilla (”General patterns in reciprocal subsidies between freshwater and terrestrial ecosystems across the Arctic”). Valmistelen julkaisua arktisen maaperäekologian alalta otsikolla ‘The effect of reindeer (Rangifer tarandus L.) grazing on arctic vegetation recovery following damage by the autumnal moth (Epirrita autumnata Borkhausen)’, ja olen lähettänyt julkaisuun käsikirjoituksen ‘Impacts of environmental warming on the structure of terrestrial communities’. Minulle myönnettiin Oxford Undergraduate Research Award (£ 2000) ja Heron-Allen Travel Scholarship (£ 500), jotta saatoin toteuttaa tutkimushankkeita ja osallistua kursseille kandidaatintutkintoni aikana.

Haluan jatkaa tutkimusta pohjoisissa ekosysteemeissä, joihin ilmastonmuutoksella ja muulla ihmistoiminnan kuormituksella on suuret vaikutukset. Ilmastonmuutokseen liittyvä biologinen tutkimus on erityisen ajankohtaista ja kiehtovaa. Valmistelen parhaillaan tohtorintutkintosuunnitelmaa Helsingin yliopistoon. Toiveenani on valmistua tohtoriksi nykyisen tutkimukseni aihepiiristä ja jatkaa yhteistyötä Imperial Collegen ja Islannin yliopiston kanssa, jotta voin soveltaa ja täydentää ulkomailla saamaani kokemusta ja tietoa arktisesta tutkimuksesta Suomessa. Etsin eri lähteistä väitöskirjatutkimuksiini kahden vuoden rahoitusta.


My interest and passion for nature developed during my childhood growing up in Finland and Italy, and has since expanded to scientific issues in ecology during my time at Oxford University and Imperial College, as well as through work conducted in several different research environments in the UK, Finland, Iceland, and Alaska.

I have a keen interest in species interactions in the Arctic. I have completed research projects on this topic in Iceland as part of my Master of Research in Ecology, Evolution and Conservation (Imperial College London, 2015) and at the Kevo subarctic Research Station in Lapland, in Finland as part of my Bachelor Degree (University of Oxford, 2011 – 2014). My particular interests lie in the impacts of climate change on biodiversity, species interactions, and food webs, especially relating to terrestrial invertebrates and plants. My most recent research consisted of an independent research project in Alaska, for which I received funding from the British Ecological Society (£5,000), looking at general patterns in links between freshwater and terrestrial ecosystems across the Arctic. I am currently working on publications relating to terrestrial invertebrate ecology and Arctic ecology; e.g. ‘The effect of reindeer (Rangifer tarandus L.) grazing on arctic vegetation recovery following damage by the autumnal moth (Epirrita autumnata Borkhausen)’, and a paper currently under review entitled ‘Impacts of environmental warming on the structure of terrestrial communities’. I have been awarded the Oxford Undergraduate Research Award (£2,000) and Heron-Allen Travel Scholarship awarded by Lady Margaret Hall Oxford (£500), to undertake research projects and attend courses during my undergraduate degree.

My aim is to continue research in Arctic environments, where the impacts of climate change, as well as other anthropogenic stresses such as land-use change, are already established as being detrimental. I plan to pursue a PhD thesis at the University of Helsinki on the basis of my current research and collaboration with Imperial College London and University of Iceland, so that I can bring my collaborations and apply my knowledge of global Arctic research in Finland. I am searching for a two-year funding from different sources to complete my PhD research project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s