Available training and thesis work

Vuoden kuluessa tutkimusryhmäharjoittelua ja gradutyötä on tarjolla mm. seuraavista aiheista:
  • Turun yliopiston Kevon tutkimusasemalla on tunturikoivikossa käynnissä kenttäkoe, jossa lämmitämme tutkimusruutuja ja seuraamme niille istutettujen koivuntaimien kasvua useamman vuoden ajan. Tehtäviin voivat kuulua esim. kenttäkokeen ylläpito, näytteiden keräys ja kenttä- ja laboratoriomittauksia.
  • Olemme perustaneet common gardenkoealueet Kolariin, Punkaharjulle ja Firenzeen. Kullekin alueelle on istutettu suomalaisia ja italialaisia raudus- ja hieskoivun alkuperiä, joiden avulla tutkimme ilmaston lämpenemisen vaikutuksia koivujen elinvoimaisuuteen ja kasvuun. Tehtäviin voivat kuulua esim. taimien klorofylli-, pituus- ja hyönteisvioitusmittaukset.

Ota yhteyttä Juha Mikolaan (juha.mikola@helsinki.fi) tai Tarja Silfveriin (tarja.silfver@helsinki.fi), jos olet kiinnostunut harjoittelusta tai gradutyön tekemisestä. Perustele viestissäsi, miksi olet kiinnostunut työskentelystä näiden aiheiden parissa.

Within one year, training or thesis work is available on following subjects:
  • We have established a warming experiment in a treeline mountain birch forest near the Turku University Kevo field station in Utsjoki, where we will follow the effects of warming on the ground layer vegetation and the growth of birch seedlings planted on the experimental plots. This experiment will be running for several years. The duties might include e.g. sample collections and different field and laboratory measurements.
  • We have established common garden field sites to Kolari, Punkaharju and Florence. Finnish and Italian pendula and B. pubescens origins were planted on all field sites to study the effects of global warming on the growth and performance of these two common birch species. The duties might include e.g. chlorophyll, height or pest resistance measurements on these seedlings.

If interested on training or thesis work in our group, please contact Juha Mikola (juha.mikola@helsinki.fi) or Tarja Silfver (tarja.silfver@helsinki.fi) and explain why you want to work within some of these subjects.